Jiřiny

 Jsou nenahraditelné svými květy na sklonku léta a na podzim. Hlízy jiřin sázíme koncem dubna do dobré zahradní půdy na slunné stanoviště tak, aby krček byl asi 10 cm pod zemí. Přeschlé hlízy je vhodné asi na jeden den namočit do vody. Aby nám přinesly dříve květy, je možné hlízy předem narašit. Po přechodu prvních mrazů sklízíme, očistíme a uskladníme při teplotě 5 - 10°C podobně jako gladioly.